CDA-Next

voor mensen die op zoek zijn naar een nieuwe politieke werkelijkheid, waarin dialoog & verbinding voorop staan, vanuit christelijk-sociale waarden

Welkom bij CDA-Next!

De politieke vernieuwingsbeweging die zich inzet voor waardengedreven politiek, vernieuwing van democratische processen door dialoog & verbinding

Waardengedreven politiek

In de beleving van CDA-Next is het rendementsdenken en neoliberalisme te zeer doorgedrongen in de politieke arena. Kernwaarden alsmede het christelijk-sociaal gedachtengoed lijken relatief en inwisselbaar geworden.

CDA-Next wil politici alert houden en waar mogelijk ondersteunen om trouw te blijven aan hun waarden.

Ter inspiratie

Vernieuwing van democratische processen

Niet voor niets wordt het CDA en andere grote politieke partijen vaak vriendjespolitiek verweten. De vijver waaruit gevist wordt, is klein, en vaak lijken de juiste contacten, meer dan competenties leidend te zijn bij de keuze voor plaatsing op een van de lijsten.

CDA-Next wil dat competenties en trouw aan het gedachtengoed weer leidend worden bij de recrutering van nieuwe politici. En dat de processen rondom de verkiezing veel transparanter worden.

Ter inspiratie

Verbinding tussen politiek en mensen

CDA-Next kent veel leden en andere mensen die zich onvoldoende gehoord voelen door de politici van deze tijd. Ze worden genegeerd, krijgen geen antwoord of geen verantwoording van de gemaakte keuzes.

CDA-Next vindt dat politici hun keuzes moeten kunnen verantwoorden en, binnen hun praktische mogelijkheden, toegankelijk moeten zijn en blijven voor hun achterban.

Ter inspiratie

Wat CDA-Next doet

CDA-Next is een zelfstandige stichting, die zich inzet voor waardengedreven politiek en vernieuwing van democratische processen. Van een online community met oa besloten Facebookgroepen is zij zich aan het ontwikkelen tot een formeel netwerk met een formele stem op CDA-congressen en andere belangrijke momenten. CDA-Next heeft op regelmatige gesprekken met het partijbestuur van het CDA. Daarin agendeert zij belangrijke thema's, passend binnen het gedachtengoed. Ook zijn er veel rechtstreekse lijnen naar de Tweede Kamerfractie en is CDA-Next vertegenwoordigd in tal van netwerken, waaronder het CDAV.

CDA-Next hoopt de komende tijd te groeien en ook visiebijeenkomsten en ontmoetingen te organiseren voor haar donateurs en sympathisanten. Om dat te bereiken, is een formele status als CDA-netwerk wenselijk. Dat lukt als voldoende mensen ons formeel steunen en een donatie doen. Helpt u ook mee? Dat kan door donateur te worden van CDA-Next en een bedrag over te maken op rekeningnummer NL10INGB0006948823 t.a.v. stichting CDA-Next. Als CDA-lid betaalt u €15,- per jaar, als niet CDA-lid €25,-.

Dank voor uw steun!!


Wordt nu donateur van CDA Next en help mee bouwen aan een nieuwe politieke werkelijkheid!